Lijf en geest

Hier vind je eenvoudig te begrijpen, maar gedegen informatie over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van gezondheid en welzijn. De betreffende artikelen zijn uitdrukkelijk zuiver informatief bedoeld, dus niet bedoeld ter vervanging van medisch advies.

Denk hierbij in de eerste plaats aan artikelen over:

Balans van lichaam en geest

Soms raak je door allerlei factoren uit balans. Dit komt bijvoorbeeld door stress, gebrek aan lichaamsbeweging of door onevenwichtige voeding. Wat kun je zelf doen om zo fit en energiek mogelijk te worden en te blijven?

Omslag van het Merck Medisch Handboek
Merck Medisch Handboek (bol.com)

Kijk bijvoorbeeld eens bij het artikel over het voorkomen dat je verkoudheid of griep krijgt. Of over de kwestie van vermoeidheid door magnesiumgebrek. Daarin vind je praktische tips om de kans op een tekort aan magnesium zo klein mogelijk te maken. Of over overgewicht veroorzaakt door gebrek aan een bepaalde darmbacterie. En hoe gun je jezelf de beste kans op een lang en gezond leven?

Verder vind je onder meer artikelen over goed slapen, het oplossen van slaapproblemen, of omgang met dementerende mensen, bijvoorbeeld ook luchtiger onderwerpen zoals de psychologie van de handtas.

In de artikelen van de rubriek leven lees je over de levensloop van opmerkelijke mensen zoals de beroemde neuroloog en publicist Oliver Sacks of over Alice Herz-Sommer (1903-2014 die ondanks een verblijf in het concentratiekamp Theresiënstadt in de Tweede Wereldoorlog en ondanks het verlies van een groot deel van haar vrienden en bekenden aan de Holocaust toch haar geloof in de mensheid wist te behouden.

Zorg en zorgverzekeringen

De gezondheidszorg en de mogelijkheden om je ziektekosten vergoed te krijgen, zijn volop in beweging. In dit dossier zorg en zorgverzekering vind je links naar artikelen over allerlei aspecten van de gezondheidszorg, van zelfzorg tot second opinion en vergoeding van ziektekosten door je zorgverzekering.

Second opinions

Als je medische klachten hebt, ga je natuurlijk naar een arts voor diagnose en behandeling. Maar wat kun je doen als je het gevoel hebt dat de diagnose niet klopt of als de behandeling niet genoeg helpt? Dan kun je de behandeling door een andere arts laten overnemen, maar als je bij je behandelend arts wilt blijven, ligt een vraag voor een verwijzing naar een second opinion meer voor de hand.
Kijk eens in het overzicht van artikelen over aspecten van de second opinion. Denk aan artikelen als:

Zorgverzekeringen

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van zorgverzekeringen. Over dit onderwerp vind je op deze site onder meer de volgende artikelen: